Iegūtās uzvaras konkursos

Ar mērķi:
Institūts piedalās dažādos nacionālos un starptautiskos projektu konkursos.


Nozīmīgākās iespējas darboties starptutiskos projektos radījušas Institūta un/vai tās vadītājas Ligitas Landzmanes uzvaras šādos konkursos:

Kontakti

  1. ligita.landzmane@gmail.com
  2. info@conflictology.org

Oficiālā informācija

Aktivitāšu vietas

Nodibinājuma "Konfliktoloģijas institūts" organizētās aktivitātes notiek konkrētam pasākumam piemērotā laikā un vietā.