Darbības un sadarbības iespējas


Šobrīd Konfliktoloģijas institūts darbojas kā praktisku problēmsituāciju (lielu un mazu case) empīriskai un zinātniskai izpētei paredzēta domnīca - klubs. Institūta domubiedri, vienojoties par apspriežamo problēmjautājumu, satiekas tad un tur, kad un kur sakrīt vajadzības, intereses un brīvā laika iespējas.

  • Bieži satiekamies virtuāli - gan dialogā, gan grupu sarunās veidotu diskusiju formātā. Dialogu un diskusiju ierosināt ir tiesīgs ikviens interesents - arī tāds, kurš nekad nav piedalījies institūta aktivitātēs. Diskusijas tēmu nepieciešams iesniegt institūta kontaktpersonai Ligitai Landzmanei. Sazinoties ar institūta domubiedriem, tiek noskaidrota to vēlme un iespēja piedalīties diskusijā. Par iespēju diskutēt vai iespējas neesamību kontaktpersona paziņo diskusijas iniciatoram.
  • Satiekamies arī formāli - dažādu organizāciju darba un sarunu telpās. Šādi tiekamies, ja institūta domubiedrs vēlas apspriest kādu ar darba vidi saistītu problēmjautājumu, aprobēt kādu izstrādātu modeli vai problēmas risinājumu. Formālos procesos satiekamies arī tad, ja institūta radītus rezultātus prezentējam vai aprobējam formālās institūcijās. Satiekamies arī semināros un konferencēs - gan Latvijā, gan ārvalstīs.
  • Visbiežāk satiekamies neformāli jeb privāti - pie kāda mājās, kādā jaukā restorānā, interesantā izbraukumā.  Arī šādi tiekamies gan dialogā, gan grupu sarunās veidotu diskusiju formātā. Arī šādu pasākumu ierosināt tiesīgs ikviens interesents. Atsķirībā no virtuālās tikšanās, kur nepieciešams iesniegt tikai diskusijas tēmu, lai satiktos neformāli,  interesentam jāiesniedz arī priekšlikums par tikšanās laiku un vietu. Sazinoties ar institūta domubiedriem, tiks noskaidrota to vēlme un iespēja, piedalīties neformālajā pasākumā Par iespēju vai neiespēju kontaktpersona paziņos pasākuma iniciatoram.

Vai arī tu vari kļūt par kluba - domnīcas dalībnieku? Jā, vari! Līdzdalības iespēja atvērta ikvienam/ai, kuru interesē zinātniska, ekonomiska, juridiska u.c. satura diskusijas, gadījumu analīze, risinājumu modelēšana.

Sazinies ar institūta vadītāju Ligitu Landzmani - piedāvā savas idejas un noskaidro savas iespējas!

Kontakti

  1. ligita.landzmane@gmail.com
  2. info@conflictology.org

Oficiālā informācija

Aktivitāšu vietas

Nodibinājuma "Konfliktoloģijas institūts" organizētās aktivitātes notiek konkrētam pasākumam piemērotā laikā un vietā.