Institūta juridiskais statuss


Saskaņā ar statūtiem institūts var realizēt savus uzdevumus, veicot:
Plānotos uzdevumus institūts īsteno un izvirzītos mērķus sasniedz valdes vadībā. Valde veic institūta darba plānošanu, organizēšanu un kontroli, Izmantojot institūta dibinātājas un valdes privātos resursus.

Institūta valde, sadarbības eksperti un citi partneri ir zinātniskajā, akadēmiskajā vai profesionālajā darbībā atzīti, veiksmīgi un aktīvi cilvēki. No darba brīvajā laikā, sakritīgu interešu gadījumos institūta domubiedri darbojas un sadarbojas institūta organizētos procesos vai projektos

Institūta valde, sadarbības eksperti un citi partneri institūta organizētajās aktivitātēs darbojas bez maksas un bez atlīdzības. Tikšanās reizēs savus privātos izdevumus sedz paši dalībnieki.

I
nstitūts pateicas visiem, kuri darbojušies un darbojas institūta realizētās aktivitātēs. Priecājamies arī par brīvprātīgajiem, kuri, īstenojot savas intereses, izvēlas un izmanto institūta piedāvātās iespējas.

Kontakti

  1. ligita.landzmane@gmail.com
  2. info@conflictology.org

Oficiālā informācija

Aktivitāšu vietas

Nodibinājuma "Konfliktoloģijas institūts" organizētās aktivitātes notiek konkrētam pasākumam piemērotā laikā un vietā.