Institūtā šobrīd īstenotā programma


Kopš 2016.gada beigām institūtā tiek īstenota pētniecības programma “Inovāciju iespējas cilvēkresursu (HR) attīstībā, novērtēšanā un pārvaldībā”. Programmu plānots pabeigt 2020.gadā.

Programmas mērķi:

  • noskaidrot, vai Latvijas ekonomikas problemātiku varētu risināt, tautsaimniecībā integrējot un izmantojot inovatīvas HR attīstības, pilnveides un vadības tehnoloģijas;
  • noskaidrot cilvēka un datora (kā mūsdienās faktisku darba darītāju) funkcionālo specifiku dažādu darba uzdevumu un profesionālo funkciju ietvarā;
  • izstrādāt cilvēka-datora kompetences un veiktspējas organizēšanai un vadīšanai paredzētu konceptuālu modeli;
  • izpētīt cilvēka un datora funkcionalitātes un veiktspējas precīzas savietošanas tehnoloģiskās iespējas;
  • izstrādāt un aprobēt zinātniski un juridiski pamatotu, ar ISCO 08 un Profesiju klasifikatoru saistītu, inovatīvu, digitāli lietot iespējamu HR novērtēšanas un lietošanas konceptuālo modeli.
 
Pirmie rezultāti:
  • Referāts “Cilvēka-datora kompetences un veiktspējas organizēšanai un vadīšanai paredzēts konceptuālais modelis” 2018.gadā prezentēts LU staptautiskā konferencē, sekcijā "Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos".

Kontakti

  1. ligita.landzmane@gmail.com
  2. info@conflictology.org

Oficiālā informācija

Aktivitāšu vietas

Nodibinājuma "Konfliktoloģijas institūts" organizētās aktivitātes notiek konkrētam pasākumam piemērotā laikā un vietā.